หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120112T แม่น้ำป่าสักที่บ้านหนองแหวน ต.วังมะช่อ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:0096.203.79
2019-08-26 00:1596.213.83
2019-08-26 00:3096.213.83
2019-08-26 00:4596.213.83
2019-08-26 01:0096.223.86
2019-08-26 01:1596.233.90
2019-08-26 01:3096.233.90
2019-08-26 01:4596.233.90
2019-08-26 02:0096.243.94
2019-08-26 02:1596.243.94
2019-08-26 02:3096.253.98
2019-08-26 02:4596.253.98
2019-08-26 03:0096.264.01
2019-08-26 03:1596.264.01
2019-08-26 03:3096.264.01
2019-08-26 03:4596.274.05
2019-08-26 04:0096.284.09
2019-08-26 04:1596.284.09
2019-08-26 04:3096.284.09
2019-08-26 04:4596.294.13
2019-08-26 05:0096.304.16
2019-08-26 05:1596.304.16
2019-08-26 05:3096.304.16
2019-08-26 05:4596.314.20
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.