หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120112T แม่น้ำป่าสักที่บ้านหนองแหวน ต.วังมะช่อ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-02-20 00:0093.990.09
2019-02-20 00:1593.990.09
2019-02-20 00:3093.990.09
2019-02-20 00:4593.990.09
2019-02-20 01:0093.990.09
2019-02-20 01:1593.990.09
2019-02-20 01:3093.990.09
2019-02-20 01:4593.990.09
2019-02-20 02:0093.990.09
2019-02-20 02:1593.990.09
2019-02-20 02:3093.990.09
2019-02-20 02:4593.990.09
2019-02-20 03:0093.990.09
2019-02-20 03:1593.990.09
2019-02-20 03:3093.990.09
2019-02-20 03:4593.990.09
2019-02-20 04:0093.990.09
2019-02-20 04:1593.990.09
2019-02-20 04:3094.000.09
2019-02-20 04:4593.990.09
2019-02-20 05:0094.000.09
2019-02-20 05:1594.000.09
หน้าที่ 1 จาก 1 (22 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2562  ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 chart showing wlGraph series.