หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120113T แม่น้ำป่าสักที่บ้านเขาคลัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2562 ถึง 26 ส.ค. 2562
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2019-08-26 00:0046.110.08
2019-08-26 00:1546.100.07
2019-08-26 00:3046.110.08
2019-08-26 00:4546.110.08
2019-08-26 01:0046.110.08
2019-08-26 01:1546.110.08
2019-08-26 01:3046.110.08
2019-08-26 01:4546.110.08
2019-08-26 02:0046.110.08
2019-08-26 02:1546.110.08
2019-08-26 02:3046.110.08
2019-08-26 02:4546.110.08
2019-08-26 03:0046.100.07
2019-08-26 03:1546.100.07
2019-08-26 03:3046.100.07
2019-08-26 03:4546.100.07
2019-08-26 04:0046.090.05
2019-08-26 04:1546.090.05
2019-08-26 04:3046.090.05
2019-08-26 04:4546.100.07
2019-08-26 05:0046.100.07
2019-08-26 05:1546.090.05
2019-08-26 05:3046.090.05
2019-08-26 05:4546.090.05
หน้าที่ 1 จาก 2 (45 รายการ)
First
Prev
1
2
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ถึง 26 สิงหาคม 2562 chart showing wlGraph series.