หน้าหลัก
ข้อมูลตรวจวัด
ข้อมูลพยากรณ์v
รายงานv
เกี่ยวกับโครงการv
ช่วยเหลือv
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำปิง
โทรมาตรลุ่มน้ำวัง
โทรมาตรลุ่มน้ำสะแกกรัง
เลือกเงือนไขสำหรับการแสดงผล
หน่วยงาน :
v
ข้อมูลของสถานี :
v
 ประเภทข้อมูล :
v
ข้อมูลระหว่างวันที่ :
v
ถึง
v
ข้อมูลตวจวัดของสถานี 120113T แม่น้ำป่าสักที่บ้านเขาคลัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ประเภทข้อมูลราย 15 นาที ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถึง 28 พ.ค. 2566
วัน-เวลาข้อมูล
ระดับน้ำ (ม.รทก.)
ปริมาณการไหล (ลบ.ม./วินาที)
2023-05-28 00:0046.976.33
2023-05-28 00:1546.976.33
2023-05-28 00:3046.976.33
2023-05-28 00:4546.976.33
2023-05-28 01:0046.976.33
2023-05-28 01:1546.976.33
2023-05-28 01:3046.976.33
2023-05-28 01:4546.976.33
2023-05-28 02:0046.976.33
2023-05-28 02:1546.976.33
2023-05-28 02:3046.976.33
2023-05-28 02:4546.976.33
2023-05-28 03:0046.976.33
2023-05-28 03:1546.976.33
2023-05-28 03:3046.976.33
2023-05-28 03:4546.976.33
2023-05-28 04:0046.976.33
2023-05-28 04:1546.976.33
2023-05-28 04:3046.966.17
2023-05-28 04:4546.976.33
2023-05-28 05:0046.976.33
2023-05-28 05:1546.976.33
2023-05-28 05:3046.976.33
หน้าที่ 1 จาก 1 (23 รายการ)
First
Prev
1
Next
Last
v

The ข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566  ถึง 28 พฤษภาคม 2566 chart showing wlGraph series.